CHYBOVÉ KÓDY PRÁČOK – SPOZNAJTE ICH A UŠETRITE

Fungujúce elektrospotrebiče sú niečím, čo v súčasnosti považujeme za samozrejmosť. O to viac nás prekvapí, keď o takúto pomoc v domácnosti nečakane prídeme. Našťastie, dnešné zariadenia „rozprávajú“ vlastnou rečou a v prípade potreby nám vedia oznámiť, že s nimi niečo nie je v poriadku. Spoznajte najčastejšie chybové kódy práčok a vyriešte väčšinu problémov s tou svojou sami doma.

CHYBOVÉ KÓDY PRÁČOK PODĽA ZNAČIEK

Porucha automatickej práčky nie je príjemnou skúsenosťou. Keď však viete, čo znamenajú záhadné symboly na jej displeji, nie je dôvod na paniku. Prinášame prehľad najznámejších chybových hlášok, s ktorými sa môžete stretnúť aj pri svojom zariadení.

• WHIRLPOOL

F01 – problém s prívodom vody

Príčinou môže byť:

– nízky tlak vody v potrubí

– nefungujúci snímač hladiny vody (môže byť zobrazený aj ako samostatná chybová hláška F23)

– chýbajúci uzáver v plniacom ventile

– nedostatočne otvorený vodovodný kohútik

Riešenie:

– skontrolujte aktuálny tlak vody v potrubí, funkčnosť snímača hladiny vody, uzáver v plniacom ventile a či je vodovodný kohútik otvorený naplno

F02 – problém s otváracím mechanizmom; povolenie funkcie AquaStop

Príčinou môže byť:

– zablokovaný alebo poškodený zámok dvierok

– zablokovaný elektrický ventil, ktorý zodpovedá za plnenie vody

Riešenie:

– spotrebič reštartujte alebo na niekoľko minút vypnite z elektrickej siete

– skontrolujte a v prípade potreby vymeňte elektrický ventil

F12 – problém s ohrevom vody

Príčinou môže byť:

– porucha výhrevného telesa alebo tlakového spínača

– zanesenie hladinového merača

– poškodené vedenie prepájajúce ohrievač a regulátor

Riešenie:

– vymeňte poškodený ohrievač alebo tlakový spínač

– skontrolujte vodiče, ktoré spájajú regulátor s ohrievačom

F13 – problém s pritekajúcou vodou; uvoľnený motor (vibrácie)

Príčinou môže byť:

– vysoký tlak vo vodovode

– upchatý zásobník na prací prostriedok

– znečistený filter

Riešenie:

– kontrola vody v prívode

– vyčistenie zásobníka a filtra

– kontrola, príp. utesnenie motora

• ELECTOROLUX

EFO – aktivácia systému proti vyplaveniu

Príčinou môže byť:

– zanesený prachový filter

– nedostatočný prívod a odvod vody

– voda v spodnej časti práčky

– nadmerná tvorba peny

– zanesená napúšťacia hadica

Riešenie:

– skontrolujte filter, prívod a odvod vody a hadicu

– používajte správne množstvo pracieho prostriedku

E20, E21 – rôzne poruchy čerpadla

Príčinou môže byť:

– zanesené alebo poškodené vypúšťacie čerpadlo

– cudzí predmet vo filtri

Riešenie:

– kontrola a vyčistenie čerpadla a filtra

E40 – E 44 – rôzne poruchy dvierok a zámku

Príčinou môžu byť:

– zle zatvorené dvere práčky

– chyba v elektronike

– porušený snímač zatvárania dverí

Riešenie:

– zavrite dvierka s počuteľným cvaknutím

– uistite sa, že sa medzi dvierkami nenachádza žiadna mechanická prekážka

E90, E91 – rôzne poruchy elektroniky

Príčinou môže byť:

– problém v komunikácii medzi elektronickými prvkami spotrebiča

Riešenie:

– spotrebič vypnite a znova zapnite

– vymeňte obehové čerpadlo, resp. poškodenú elektroniku

• LG

UE – zaťaženie bubna

Príčinou môže byť:

– priveľmi alebo nedostatočne zaťažený bubon

– nesprávne vyvážený bubon

Riešenie:

– poprekladajte obsah bubna alebo časť bielizne odoberte

LE – chyba zámku

Príčinou môže byť:

– chyba medzi riadiacou doskou a motorom

Riešenie:

– odpojte práčku zo siete, podržte tlačidlo START/PAUZA po dobu 5 sekúnd a znova pripojte

– odpojte práčku zo siete minimálne na 30 minút, aby sa motor schladil

PF – chyba napájania

Príčinou môže byť:

– výpadok napájania spôsobený bleskom alebo výpadkom elektriny

Riešenie:

– práčku reštartujte tlačítkom START/PAUZA

CE – preťaženie motora

Riešenie:

– odpojte spotrebič, uzavrite prívod vody a kontaktujte príslušný servis

AE – ochrana proti úniku vody

Riešenie:

– kontaktujte zákaznícku linku

• GORENJE

E1 – chyba snímača teploty (príliš studená voda)

Riešenie:

– reštartujte program

E3 – chyba plnenia vody

Príčinou môže byť:

– zatvorený ventil pre prívod vody

– zdeformovaná hadica na prívod vody

– zanesený filter

– problém s tlakom vody

Riešenie:

– skontrolujte prívod vody, filter a tlak

– opätovne spustite program tlačidlom ŠTART/PAUZA/STOP

E7 – chyba vypúšťania vody

Príčinou môže byť:

– zanesený filter, prívodná hadica alebo odpad

– prívodná hadica umiestnená v nesprávnej výške

Riešenie:

– skontrolujte filter, hadicu a odpad

– stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA/STOP

E10 – chyba snímača kontrolujúceho hladinu vody

Riešenie:

– vypojte a znovu zapojte zo siete prívodný kábel

– práčku znovu zapnite

• BOSH

E2 – problém s napúšťaním vody

Príčinou môže byť:

– príliš nízky tlak vody

– zanesené potrubie

Riešenie:

– skontrolujte senzor tlaku a či nie je upchaté potrubie

E16, F16 – nefungujúci otvárací mechanizmus

Príčinou môže byť:

– problém v elektrickom vedení

Riešenie:

– reštartujte práčku alebo ju vypojte z elektriny

– kontaktujte servisného technika

E18, F18 – prekročená doba čerpania

Riešenie:

– skontrolujte čerpadlo vody

– reštartujte práčku alebo vypojte a znova zapojte do siete

E26, F26 – chybný analógový tlakový senzor

Riešenie:

– kontaktujte servisného technika

Chybové kódy práčok môžu byť skutočne rôzne. Každý výrobca pracuje so spomínanými upozorneniami inak. Máte práčku menej známej značky a neviete si rady? Sme pripravení vám pomôcť. Kontaktujte nás a spoľahnite sa na bohaté skúsenosti nášho tímu.

0948 265 342

info@acservis.sk

0 comments